Prosjekter

Fruktfelt Hovda

Boring, sprengning og dyrking.

Hyttefelt Buhammar

Tomtearbeid, moloanlegg, vei, vann og avløp.

Idrettsanlegg rulleskibane

Grunnarbeid og håndtering av forurenset grunn.

Riving av løe Hovda

Riving med maskin.

Hyttefelt Bjørkåsen

Tomtearbeid, vei, vann og avløp.

Trafostasjon Hjelmeland Underentreprenør for Grunn-Service AS

Boring, sprengning og massetransport.

Re-Con løblokker

Grunnarbeid og muring.

Skogsvei

Grunnarbeid og massetransport.

Lekeapparater

Grunnarbeid og montering av lekeapparater på kommunal skole og barnehager i Hjelmeland Kommune.