Kontakt oss

Besøksadresse

Verksted, kontor- og administrasjons lokale

Viganeset 76
4130 Hjelmeland

Telefon

Administrasjon

51 75 00 55

E-post

Administrasjon

natalie@ujtransport.no

Kontaktpersoner

Lars Gunnar Jansen

Daglig leder og entreprenør

Mobil: 404 11 115

E-post: lars.gunnar@ujtransport.no

Aslaug Ullestad Jansen

Kontorleder transport

Mobil: 404 11 114

E-post: aslaug@ujtransport.no

Natalie Jansen

Kontorleder entreprenør

SoMe – og markedsføringsansvarlig

Mobil 404 11 121

E-post: natalie@ujtransport.no

Espen Jansen

Bergsprengningsleder

Mobil: 404 11 125

E-post: espen@ujtransport.no

Olav Jansen

Kranbil

Mobil: 404 11 116

E-post: olav@ujtransport.no